0

Ovim putem želim obavjestiti korisnike korpusa koji koriste verziju EXE 6.2._____   da se sa exe-om 6.2……  sistemski kriptiraju elementi te da ukoliko idete napraviti element sa 6.2 exe-om  koji stvara VER=”17″>   i idete vratiti na VER=”16″>  korisnici koji imaju ranije verzije korpusa 6  ili 5,4  neće standardno biti u mogućnosti editirati elemente …

Mi smo to saznali na teži način  , tj  dobavljač softwera nas nije informirao o tome ……..

Question is closed for new answers.
Tineo Selected answer as best 04/05/2024