0

Evo opet mi se potkrala greška. Došao materijal sa CNC obrade i u elementu koji je trebao bisi odrađen minifixom mojom greškom ostala fixna polica koja je ostala na spoju tipla/vijak. I sad imam rupu na boku koju nisam trebao imati.

Kako napraviti “globalnu skriptu” koja bi prošla element po element projekta i detektirala kad se u pojedinom elementu nalati “mješani” spoj tj. da pojedini element (npr. visoki s pećnicom) ima djelom spoj minifixa a dijelom vijak?

Red Cat Answered question 19/02/2024