0

Imam element s lijevim i desnim bokom različitih dubina.

Kada kotiram cijeli element kote i lijevog i desnog elementa pojavljuju se na plohi Y/Z (x=0).

Kako napraviti da se kote desnog boka pojave uz desni bok elementa?

Želim vidjeti kote sa svih strana cijelog elementa. Znam da mogu kotirati pojedinačnu dasku ali te kote nisu vidljive na nivou elementa.

locosyka Unselected an answer 04/12/2023