1

Da li je moguće unutar kataloga okova (kalkilacija -> postava troškova -> okov) koristiti neke wildcard znakove kako bi filtrirali popis.

Shvatio sam da je “;” ekvivelent “*” ali me zanima ima li toga još.

Red Cat Answered question 19/02/2024